‘Deuparth gwaith ei ddechrau’

Croeso i wefan Ysgol Bod Alaw


Croeso i’n hysgol a hyderaf y bydd y wefan hwn yn ddefnyddiol i chi. Cyfeiriwch ato o dro i dro neu pan fo’r galw.

Mae’r wybodaeth sy’n gynwysedig yn amlinellu athrawiaeth a threfniant yr ysgol. Pwysicach na hynny, yn ein barn ni, yw’r ysbryd y gweithredir hyn ynddo. Ceisiwn greu awyrgylch deuluol hapus gan gychwyn o’r gred fod plentyn hapus yn hanfodol cyn y medrwn gael unigolyn sy’n dysgu a datblygu fel person cytbwys.

Yr Ysgol
Show Toolbar
 • Show Caption
 • Hide Thumbmails
 • Show Categories
 • Play Slide Show
 • Display in Full Screen
 • Hide Toolbar

Plant Ysgol Bod Alaw yn gweithio ar prosiect ffilmio
 
 
 • Plant Ysgol Bod Alaw yn gweithio ar prosiect ffilmio
 • Plant Ysgol Bod Alaw mewn dosbarth
 • Plant Ysgol Bod Alaw tu allan ar yr maes chwarae
 • plant yn darllen
 • dosbarth
 • plant tu allan
 • plant tu allan
 • plant tu allan
 • plant yn bwyta ffrwyth
 • plant mewn dosbarth
 • blodau
 • plant tu allan
 • plant yn garddio
 • plant yn garddio
 • plentyn yn chwarae
 • plant yn garddio
 • plant yn chwarae
 • plant yn dysgu
 • cor plant
 • plant yn chwarae
 • plant yn chwarae